Schade

Veelal zijn wij ons niet bewust van alle risico’s die wij in ons dagelijks leven lopen, totdat wij zelf of iemand in onze omgeving te maken krijgen met een ongeval, diefstal of andere calamiteit. De schadegebeurtenis kunnen wij niet terugdraaien, maar wij kunnen er wel voor proberen te zorgen dat u zoveel mogelijk wordt bijgestaan, zodat het leed tot een minimum wordt beperkt en het financieel nadeel zo snel mogelijk kan worden opgelost.