Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het aanvragen van een offerte.

Gebruik van uw gegevens

Dienstenwijzer worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Assicuro Assuradeuren daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Assicuro Assuradeuren de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Assicuro Assuradeuren.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.