Moreel ethische verklaring

Verklaring Moreel-ethische verklaring van de directie van Assicuro Private Insurance en Assicuro Assuradeuren. Op grond van de Governance Principes dient ieder lid van het bestuur binnen Assicuro een moreel ethische verklaring te ondertekenen waarin hij of zij verklaart zijn of haar functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. De tekst van de moreel ethische verklaring dient openbaar te worden gemaakt en te worden gepubliceerd op de website van Assicuro en Assicuro Assuradeuren en dient een leidraad te vormen voor het handelen van de medewerkers van Assicuro Private Insurance en Assicuro Assuradeuren.